Jak zmieniał się Inflow CRM w ostatnich miesiącach

Ostatnie miesiące to mnóstwo pracy włożonej w eliminowanie błędów oraz wprowadzanie nowych funkcji, dzięki którym Inflow CRM stawał się coraz bardziej przydatny dla naszych użytkowników. W dzisiejszym wpisie przeprowadzimy krótką analizę tego co działo się w ostatnich miesiącach. Oczywiście opisane prace to nie jedyne zadania jakie realizowaliśmy pracując nad naszym CRM-em. Wybraliśmy te które w istotny sposób wpłynęły na działanie Inflow CRM.

Październik 2019

Pierwszy miesiąc ostatniego kwartału 2019 roku upłynął nam pod znakiem wprowadzania wielu poprawek i optymalizacji, które miały wpłynąć na użyteczność Inflow CRM. W październiku wprowadziliśmy następujące aktualizacje systemu (data aktualizacji + wprowadzona zmiana:

16/10/2019 - Zmodyfikowany został walidator w polu typu email, aby obsługiwał e-maile w subdomenach.
16/10/2019 - Automatyczne czyszczenie dodatkowych pól do pola relacji np Konakt.
16/10/2019 - Wyeliminowanie problemu z brakiem możliwości czyszczenia list wyboru po wybraniu jednej z opcji.
16/10/2019 - Rozwiązanie problemu zamykania modali po kliknięciu poza ich obszar. Obecnie zamknięcie modala jest możliwe tylko poprzez X, klawisz ESC lub przycisk Anuluj.
28/10/2019 - Aktualizowanie układu pól w zakładkach po ukryciu/usunięciu pola w wybranym module.
28/10/2019 - Nadawanie atrybutów polu Data w Zadaniach.
28/10/2019 - Czyszczenie ustawień filtracji po wyjściu z listy.

Listopad 2019

W kolejnym miesiącu wciąż eliminowaliśmy błędy i wprowadzaliśmy usprawnienia mające na celu zwiększenie przejrzystości systemu. W listopadzie kontynuowaliśmy również prace nad kilkoma większymi rzeczami, które miały zostać udostępnione użytkownikom na początku grudnia.

04/11/2019 - Wyeliminowanie problemu z nieaktualizującym się terminem przypomnienia po zmianie daty zadania.
04/11/2019 - Wprowadzenie blokowania belki z nagłówkami w tabelach.
04/11/2019 - Uruchomienie systemu śledzenia błędów w systemie.
18/11/2019 - Dodanie nowego typu pola: Ocena. Umożliwia nadawanie potencjału w innych modułach niż Szanse Sprzedaży.
18/11/2019 - Określanie potencjału szansy sprzedaży poprzez nadawanie gwiazdek - widoczne również na tablicy Kanban.

Grudzień 2019

Grudzień rozpoczęliśmy mocnym uderzeniem i wprowadzaniem dwóch dużych funkcjonalności oraz kilku mniejszych usprawnień i poprawek. Najważniejsze wydarzenia grudnia to oczywiście wprowadzenie integracji z Kalendarzem Google oraz wprowadzenie do oficjalnej sprzedaży pakietu CRM dla firm szkoleniowych. Z tego pakietu już wcześniej korzystało kilka firm, ale pakiet dla firm szkoleniowych oficjalnie w sprzedaży pojawił się na początku grudnia 2019.

01/12/2019 - Wprowadzenie do oferty pakietu CRM dla firm szkoleniowych
03/12/2019 - Udostępnienie Integracji z Kalendarzem Google.
11/12/2019 - Dodanie możliwości zmiany maila przypisanego do głównego konta CRM.
11/12/2019 - Dodano komunikaty przy niepowodzeniu integracji z Kalendarzem Google.

Jakie plany na kolejne miesiące?

Jesteśmy w trakcie prac nad kilkoma ważnymi funkcjami i usprawnieniami dla naszych użytkowników. Szczegóły opublikujemy już wkrótce, wraz z początkiem 2020 roku.

Nie masz jeszcze konta Inflow CRM? Rozpocznij bezpłatny 14-dniowy test.

Rejestracja zajmuje mniej niż 2 minuty!

Inflow CRM - Stworzony dla niewielkich, ale ambitnych firm

Pakiet branżowy CRM

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).