Jak zmieniał się Inflow CRM w ostatnich miesiącach

Ostatnie miesiące to mnóstwo pracy włożonej w eliminowanie błędów oraz wprowadzanie nowych funkcji, dzięki którym Inflow CRM stawał się coraz bardziej przydatny dla naszych użytkowników. W dzisiejszym wpisie przeprowadzimy krótką analizę tego co działo się w ostatnich miesiącach. Oczywiście opisane prace to nie jedyne zadania jakie realizowaliśmy pracując nad naszym CRM-em. Wybraliśmy te które w istotny sposób wpłynęły na działanie Inflow CRM.

Październik 2019

Pierwszy miesiąc ostatniego kwartału 2019 roku upłynął nam pod znakiem wprowadzania wielu poprawek i optymalizacji, które miały wpłynąć na użyteczność Inflow CRM. W październiku wprowadziliśmy następujące aktualizacje systemu (data aktualizacji + wprowadzona zmiana:

16/10/2019 – Zmodyfikowany został walidator w polu typu email, aby obsługiwał e-maile w subdomenach.
16/10/2019 – Automatyczne czyszczenie dodatkowych pól do pola relacji np Konakt.
16/10/2019 – Wyeliminowanie problemu z brakiem możliwości czyszczenia list wyboru po wybraniu jednej z opcji.
16/10/2019 – Rozwiązanie problemu zamykania modali po kliknięciu poza ich obszar. Obecnie zamknięcie modala jest możliwe tylko poprzez X, klawisz ESC lub przycisk Anuluj.
28/10/2019 – Aktualizowanie układu pól w zakładkach po ukryciu/usunięciu pola w wybranym module.
28/10/2019 – Nadawanie atrybutów polu Data w Zadaniach.
28/10/2019 – Czyszczenie ustawień filtracji po wyjściu z listy.

Listopad 2019

W kolejnym miesiącu wciąż eliminowaliśmy błędy i wprowadzaliśmy usprawnienia mające na celu zwiększenie przejrzystości systemu. W listopadzie kontynuowaliśmy również prace nad kilkoma większymi rzeczami, które miały zostać udostępnione użytkownikom na początku grudnia.

04/11/2019 – Wyeliminowanie problemu z nieaktualizującym się terminem przypomnienia po zmianie daty zadania.
04/11/2019 – Wprowadzenie blokowania belki z nagłówkami w tabelach.
04/11/2019 – Uruchomienie systemu śledzenia błędów w systemie.
18/11/2019 – Dodanie nowego typu pola: Ocena. Umożliwia nadawanie potencjału w innych modułach niż Szanse Sprzedaży.
18/11/2019 – Określanie potencjału szansy sprzedaży poprzez nadawanie gwiazdek – widoczne również na tablicy Kanban.

Grudzień 2019

Grudzień rozpoczęliśmy mocnym uderzeniem i wprowadzaniem dwóch dużych funkcjonalności oraz kilku mniejszych usprawnień i poprawek. Najważniejsze wydarzenia grudnia to oczywiście wprowadzenie integracji z Kalendarzem Google oraz wprowadzenie do oficjalnej sprzedaży pakietu Event przeznaczonego firmom szkoleniowym i innym organizatorom wydarzeń. Z tego pakietu już wcześniej korzystało kilka firm, ale pakiet Inflow Event oficjalnie w sprzedaży pojawił się na początku grudnia 2019.

01/12/2019 – Wprowadzenie do oferty Pakietu Inflow Event
03/12/2019 – Udostępnienie Integracji z Kalendarzem Google.
11/12/2019 – Dodanie możliwości zmiany maila przypisanego do głównego konta CRM.
11/12/2019 – Dodano komunikaty przy niepowodzeniu integracji z Kalendarzem Google.

Jakie plany na kolejne miesiące?

Jesteśmy w trakcie prac nad kilkoma ważnymi funkcjami i usprawnieniami dla naszych użytkowników. Szczegóły opublikujemy już wkrótce, wraz z początkiem 2020 roku.

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).