Aktualizacja Inflow CRM – 19.02.2020

Za nami kolejna aktualizacja, w której przekazaliśmy użytkownikom szereg usprawnień dotyczących zarówno pakietu Starter jak i Event.

Zliczanie pozycji w poszczególnych modułach

Do wszystkich modułów oprócz zadań dodany został licznik pokazujący ilość pozycji. Aktualizuje się na bieżąco, uwzględniając filtrowanie i listy. Dzięki temu łatwo sprawdzimy ilość np. klientów spełniających podane kryteria.

Dodatkowy przycisk zatwierdzania

Użytkownicy zgłaszali nam, że w sytuacji gdy w module Klienci jest dużo pól, to trzeba przewijać stronę, aby zatwierdzić edycje. Wyeliminowaliśmy tę niedogodność poprzez dodanie dodatkowego przycisku zatwierdzania na nad formularzem.

Przenoszenie do tworzenia zlecenia po wygraniu szansy sprzedaży

Moduł Szans i Zleceń zostały usprawnione, dzięki możliwości zaznaczenia w wybranym procesie sprzedażowym automatycznego pytania o utworzenie zlecenia powiązanego z szansą po oznaczeniu jej jako wygraną. Dzięki tej funkcji nasi Klienci mogą połączyć proces sprzedażowy z procesem realizacji zleceń w jeden spójny przepływ pracy. Aby dodać tę funkcję do wybranego procesu należy przejść do edycji ustawień procesu i zaznaczyć odpowiedni checkbox widoczny na poniższym screenie.

W procesach sprzedażowych, które mają zaznaczony checkbox, po zakończeniu szansy sprzedaży sukcesem wyświetli się okno z pytaniem o utworzenie nowego zlecenia powiązanego z szansą sprzedaży.

Masowa edycja

W poprzedniej aktualizacji dodaliśmy dotychczasowe masowe akcje do modułów w pakiecie Inflow Event. W tej aktualizacji doszła masowa edycja dla wszystkich modułów dostępna dla kont administracyjnych. Aby wyedytować masowo pozycje w wybranym module, należy zaznaczyć na liście np. klientów które pozycje chcemy edytować i następnie przejść do masowych. Po wybraniu edycji pojawi się okno z polami. Funkcja ta powinna być ostrożnie używana, aby nie nadpisać przez pomyłkę danych, których nie zamierzaliśmy edytować.

Tworzenie kontaktu przy dodawaniu zapisu w module Inflow Event

Pakiet Inflow Event uzupełniliśmy o możliwość tworzenia kartoteki kontaktu podczas dodawania zapisu na wydarzenie jeżeli kontakt jeszcze nie znajduje się w naszej bazie.

Wkrótce kolejna aktualizacja i nowe usprawnienia w Inflow CRM.

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).