Jaki był 2021 rok w Inflow CRM?

19.01.2022 – Autor: Grzegorz Wesołowski

Miniony rok to dalsze prace na rozwojem i udoskonalaniem Inflow CRM. Powoli zbliżamy się do naszego wielkiego celu jakim jest wejście na rynki międzynarodowe. Ale zanim o planach na 2022 rok, podsumujmy to co wydarzyło się w 2021.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • Jakie usprawnienia wprowadziliśmy w 2021 rok.
 • Nad jakimi zmianami zaczęliśmy pracować i które pojawią się w pierwszych miesiącach 2022 roku.
 • Co nam się nie udało w minionym roku.
 • Dlaczego nie podnosimy cen, choć wszyscy dookoła to robią.
 • Jakie mamy plany na 2022 rok.

Usprawnienia wprowadzone w 2021 roku w Inflow CRM

W poprzednim roku do naszych Klientów i Użytkowników trafiło mniej dużych zmian niż rok wcześniej. Było to przede wszystkim spowodowane skupieniem się na drobnych zmianach i usprawnieniach oraz rozpoczęciu w drugiej połowie roku pracy nad dwiema dużymi funkcjami, które w znaczący sposób wpłyną na możliwości Inflow CRM.

Poddaliśmy naszą platformę wielu optymalizacjom oraz wprowadziliśmy wiele nowości i usprawnień:

 • Pierwsza wersja pulpitu z podstawowymi statystykami.
 • Kreator małych widżetów ze statystykami.
 • Możliwość tworzenia Kontakty z poziomu formularza dodawania Klienta.
 • Rozbudowana możliwość sprawdzania unikatowości danych i zapobiegania duplikatom.
 • Możliwość wywołania połączenia telefonicznego bezpośrednio z CRM-a jeżeli korzystamy na naszym urządzeniu z rozwiązania do dzwonienia.
 • Usprawniony proces przedłużania polis w pakiecie ubezpieczeniowym.
 • White label w tym dodatkowe układy kolorystyczne oraz możliwość wstawienia własnego loga, oraz dostosowania strony logowania.
 • Alert szans sprzedaży, które zbyt długo znajdują się na poszczególnych etapach.
 • Dodawanie Klientów i Kontaktów z poziomu formularza dodawania Zlecenia, Wniosku oraz Polisy.
 • Usprawnienie wyszukiwarki globalnej i umożliwienie prezentowania większej liczby wyszukań.
 • Zabezpieczenie integracji z Dyskiem Google przed przypadkowym rozłączeniem.
 • Zmiana sposobu pobierania danych do wyświetlania na karteczkach tablic Kanban. W efekcie tablice mają się wczytywać szybciej.
 • Rozszerzenie możliwości eksportu i umożliwienie eksportowania również pól systemowych (np. data utworzenia, data modyfikacji).
 • Rozszerzenie możliwości importu poprzez dodanie obsługi list wielokrotnego wyboru.
 • Możliwość anulowania Zlecenia, Wniosku oraz Polisy.

Zespół developerski zrealizował dodatkowo wiele prac mających na celu optymalizacje działania tabel oraz tablic kanban co przełożyło się na zwiększoną wydajność Inflow CRM.

Prace rozpoczęte w 2021 roku

W drugiej połowie roku rozpoczęliśmy pracę nad kilkoma większymi funkcjami:

 • Obsługa skrzynki mailowej bezpośrednio z poziomu Inflow CRM.
 • Integracja z Zapierem, aby umożliwić dziesiątki, a nawet setki dodatkowych integracji.
 • Historia działań użytkowników.


Stan prac na początek 2022 roku i spodziewany termin udostępnienia użytkownikom:

 • Obsługa skrzynki mailowej – gotowy back-end, ostatnie szlify w interfejsie. Spodziewany termin aktualizacji: Luty 2022 rok.
 • Integracja z Zapierem – czekamy na autoryzacje Zapiera. Spodziewany termin aktualizacji: Kwiecień-Maj 2022 rok.
 • Historia działań użytkowników – gotowy back-end działa już u klientów, trwają prace nad interfejsem. Spodziewany termin aktualizacji: Marzec 2022 rok.

Nie wszystko poszło po naszej myśli

Wiele z takich rocznych podsumowań sprowadza się do wypisywania sukcesów i pomijania tego co nie poszło do końca dobrze. Staramy się być transparentni i trzeba przyznać, że nie wszystko poszło po naszej myśli.

 • Prace nad integracją z Zapierem rozpoczęliśmy kilka miesięcy później, niż planowaliśmy.
 • Obsługa skrzynki mailowej powinna być już gotowa. Niestety kilka dodatkowych wyzwań związanych z optymalizacją dołożyły min. 2 miesiące do pierwotnego terminu aktualizacji.
 • Choć pozyskaliśmy wielu nowych Klientów, to również część Klientów zakończyła z nami współpracę lub zmniejszyła liczbę użytkowników. Nasz średniomiesięczny Churn w 2021 roku to zaledwie ok. 2%. Chcielibyśmy oczywiście, aby był bliski zeru.
 • W okresie wakacyjnym spowolniliśmy tempo pozyskiwania nowych Klientów. To pole do poprawy w kolejnym roku.

Dlaczego nie podnosimy cen?

Inflacja, wysokie podatki, wzrost kosztów pracy. To wszystko wpływa na podwyższenie kosztów prowadzenia działalności. Dopiero co rozpoczął się nowy rok, a już niemal każdy przedsiębiorca otrzyma po kilka maili z informacją o podniesieniu cen za różne usług i produkty.

Czy ceny Inflow CRM wzrosną w 2022 roku? – NIE

Zobowiązaliśmy się do utrzymania atrakcyjnych cen i tego się trzymamy. Tym bardziej że gwarantujemy utrzymanie cen Klientom. Tak więc jeżeli zaczynasz korzystać za cenę 9 zł za użytkownika, to taka cena będzie obowiązywać nawet jeżeli wprowadzimy podwyżki w przyszłości. Odwrotnie do operatorów telekomunikacyjnych nagradzamy dotychczasowych Klientów, zamiast robić obniżki dla nowych kosztem tych już korzystających.

Na przełomie 2022 i 2023 roku planujemy mieć gotową wersję na rynek międzynarodowy (anglojęzyczną) i ze względu na ryzyko różnic kursowych oraz nieco wyższy koszt supportu może być nieco droższa niż aktualna wersja na PL.

Plany na 2022 rok

Priorytetem na pierwszą połowę roku jest ukończenie obsługi maili, zapiera oraz historii użytkowników. Następnie rozpoczniemy przygotowania do wprowadzenia w 2023 roku wersji na rynek międzynarodowy.

Oprócz pracy nad samym produktem planujemy również poprawić kilka statystyk biznesowych:

 • Zwiększyć liczbę Klientów i Użytkowników o 50% r/r.
 • Zwiększyć średni przychód z Klienta o 20% r/r.


Tak w kilku zdaniach wyglądają nasze plany na 2022 rok, a jak to wygląda w Twojej Firmie?

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).