Jak dodać kolory do listy wyboru?

Celem zwiększenia czytelności danych w tabeli w Inflow CRM jest dostępna funkcja nadawania kolorów opcją wyboru w listach. Dzięki temu możemy wyróżnić kolorem klientów o wybranym statusie, branży czy innych parametrach opisanych za pomocą list. Kolory działają dla każdego z modułów. Aby ustawić kolor dla listy, należy przejść do sekcji “Pola w modułach”, następnie wybrać moduł oraz pole, które chcemy edytować. Kolory można ustawiać dla list również z momencie tworzenia.

Aby przydzielić kolor, jednej opcji wystarczy w nią kliknąć i otworzy się możliwość przydzielania koloru.

Kolor wybieramy suwakiem, lub wpisujemy w formacie hex. Po zatwierdzeniu status będzie oznaczony kolorem zarówno w tabeli jak i trybie edycji i podglądu.

Cały proces jest szybki i prosty co pokazuje również poniższe video.

Pakiet branżowy CRM

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).