Jak dodać kolory do listy wyboru?

Celem zwiększenia czytelności danych w tabeli w Inflow CRM jest dostępna funkcja nadawania kolorów opcją wyboru w listach. Dzięki temu możemy wyróżnić kolorem klientów o wybranym statusie, branży czy innych parametrach opisanych za pomocą list. Kolory działają dla każdego z modułów. Aby ustawić kolor dla listy, należy przejść do sekcji "Pola w modułach", następnie wybrać moduł oraz pole, które chcemy edytować. Kolory można ustawiać dla list również z momencie tworzenia.

Aby przydzielić kolor, jednej opcji wystarczy w nią kliknąć i otworzy się możliwość przydzielania koloru.

Kolor wybieramy suwakiem, lub wpisujemy w formacie hex. Po zatwierdzeniu status będzie oznaczony kolorem zarówno w tabeli jak i trybie edycji i podglądu.

Cały proces jest szybki i prosty co pokazuje również poniższe video.

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas zadzwoń :).