Jak dodać listę wyboru?

Wśród kilkunastu rodzajów pól, jednym z najczęściej używanych są listy wyboru. W Inflow CRM mamy do wyboru listę jednokrotnego oraz listę wielokrotnego wyboru. Aby dodać listę wyboru, przechodzimy w menu do sekcji "Pola w modułach", a następnie wybieramy interesujący nas moduł i dodajemy nowe pole. W Wśród dostępnych typów pól wybieramy listę lub listę wielokrotnego wyboru.

Po wybraniu jednego z typów pól zostaniemy przeniesieni do formularza tworzenia pola. Dodając nowe pole, uzupełniamy kilka informacji.

Etykieta - nazwa pod którą będzie wyświetlane pole.

Opis - opis pola wyświetlany pod ikoną znaku zapytania np. definicja pola.

Wymagane - zaznaczenie tego checkboxa, sprawi, że pole będzie wymagane i nie zapiszemy np. klienta jeżeli nie uzupełnimy tego pola.

Domyślna lista - zaznaczenie tego checkboxa, sprawi, że pole będzie widoczne jako kolumna na podstawowej tabeli w module.

Widoczne w zakładkach - zaznaczenie tego checkboxa, sprawi, że pole będzie widoczne jako kolumna w zakładce powiązanych modułów.

Widoczne przy tworzeniu Klienta/Kontaktu w Szansie Sprzedaży - zaznaczenie tego checkboxa, sprawi, że pole będzie dostępne przy tworzeniu Klienta lub Kontaktu poprzez formularz Szansy Sprzedaży. Opcja ta jest dostępna tylko w modułach Klienci oraz Kontakty.

Wartości - w tym miejscu dodajemy opcje wyboru jakie będą dostępne w tym polu. Wprowadzoną pozycję zatwierdzamy enterem i wpisujemy kolejną.

Wartość domyślna - opcjonalnie możemy wybrać jedną z wartości listy jako domyślnie podstawianą.

Po wprowadzeniu danych potwierdzamy dodanie pola i będzie ono od tej pory widoczne w module.

Warto wiedzieć

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na inne ważne pytania związane z zarządzaniem polami w Inflow CRM:

Nie masz jeszcze konta Inflow CRM? Rozpocznij bezpłatny 14-dniowy test.

Rejestracja zajmuje mniej niż 2 minuty!

Inflow CRM - Stworzony dla niewielkich, ale ambitnych firm

Pakiet branżowy CRM

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).