Jak dodać listę wyboru?

Wśród kilkunastu rodzajów pól, jednym z najczęściej używanych są listy wyboru. W Inflow CRM mamy do wyboru listę jednokrotnego oraz listę wielokrotnego wyboru. Aby dodać listę wyboru, przechodzimy w menu do sekcji „Pola w modułach”, a następnie wybieramy interesujący nas moduł i dodajemy nowe pole. W Wśród dostępnych typów pól wybieramy listę lub listę wielokrotnego wyboru.

Po wybraniu jednego z typów pól zostaniemy przeniesieni do formularza tworzenia pola. Dodając nowe pole, uzupełniamy kilka informacji.

Etykieta – nazwa pod którą będzie wyświetlane pole.

Opis – opis pola wyświetlany pod ikoną znaku zapytania np. definicja pola.

Wymagane – zaznaczenie tego checkboxa, sprawi, że pole będzie wymagane i nie zapiszemy np. klienta jeżeli nie uzupełnimy tego pola.

Domyślna lista – zaznaczenie tego checkboxa, sprawi, że pole będzie widoczne jako kolumna na podstawowej tabeli w module.

Widoczne w zakładkach – zaznaczenie tego checkboxa, sprawi, że pole będzie widoczne jako kolumna w zakładce powiązanych modułów.

Widoczne przy tworzeniu Klienta/Kontaktu w Szansie Sprzedaży – zaznaczenie tego checkboxa, sprawi, że pole będzie dostępne przy tworzeniu Klienta lub Kontaktu poprzez formularz Szansy Sprzedaży. Opcja ta jest dostępna tylko w modułach Klienci oraz Kontakty.

Wartości – w tym miejscu dodajemy opcje wyboru jakie będą dostępne w tym polu. Wprowadzoną pozycję zatwierdzamy enterem i wpisujemy kolejną.

Wartość domyślna – opcjonalnie możemy wybrać jedną z wartości listy jako domyślnie podstawianą.

Po wprowadzeniu danych potwierdzamy dodanie pola i będzie ono od tej pory widoczne w module.

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).