Jak dodać listę z filtrem w formie przycisku?

Do każdego modułu w Inflow CRM można dodać przycisk pod którym będzie dostępna jedna z list ze stałym filtrem. Umożliwia to lepszą organizację pracy i przechodzenie pomiędzy listami. Aby dodać przycisk z listą, tworzymy nową listę lub edytujemy już istniejącą.

W oknie edycji listy zaznaczamy checkbox "Widoczna jako kafelek nad tabelą" i zapisujemy listę.

Po zapisaniu lista będzie dostępna jako przycisk nad tabelą. Funkcja pozwala na niemal dowolną konfigurację i ustawienie przycisków najpotrzebniejszymi listami nad tabelą.

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas zadzwoń :).