Jak dodać nowe pole?

Inflow CRM pozwala na tworzenie dodatkowych pól dla każdego z modułów. Domyślne pola to za mało i potrzebujesz pól na zbieranie dodatkowych informacji? Funkcja „Pola w modułach” pozwala na dodawanie pól, korzystając z jednego z 13 rodzajów pól.

 • tekst
 • duży tekst
 • numer telefonu
 • email
 • nip
 • liczba
 • checkbox
 • lista
 • lista wielokrotnego wyboru
 • link
 • data
 • radio button
 • pole oceny

Aby dodać nowe pole w sekcji administracyjnej menu, wybieramy „Pola w modułach”. Po kliknięciu otworzy się okno z wyborem modułów. Dostępne moduły są zależne od pakietu przypisanego do konta.

Następnie wybieramy moduł do którego będziemy dodawać nowe pola. Po przejściu do konfiguracji modułu możemy dodawać nowe pola, używając przycisku dodaj nad blokiem.

Następnie wybieramy typ pola, który chcemy dodać.

W zależności od wybranego typu pola możemy mieć do wyboru różne możliwości. Jednak we wszystkich typach pól musimy ustalić jego etykietę, czyli nazwę oraz atrybuty takie jak wymagalność lub dostępność na domyślnej liście. W przypadku pól typu lista lub lista wielokrotnego wyboru ustalamy również opcje do wyboru na liscie.

Więcej na temat dodawania pól do modułów w Inflow CRM dowiesz się z poniższego video.

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).