Jak przygotować plik do importu?

Zanim zaczniesz importować pierwsze dane z plików do Inflow CRM, upewnij się, że Twój plik jest dobrze przygotowany. Do kluczowe dla prawidłowego zaimportowania danych.

  • Plik powinien być w formacie CSV.
  • Zawiera maksymalnie 10 000 wierszy. Jeżeli Twój plik jest większy, podziel go na kilka mniejszych.
  • Posiada kodowanie UTF-8, a więc prawidłowo rozpoznaje znaki diakrytyczny (ą,ę,ć itd).
  • Kolumny z danymi powinny mieć nagłówki wyjaśniające jaki rodzaj danych znajduje się w kolumnie.
  • Każda kolumna w pliku którą chcesz zaimportować, musi mieć odpowiadające jej pole w CRM-ie. Sprawdź, czy masz 100% pokrycie i jeżeli brakuje pól na kolumny, to dodaj je za pomocą funkcji Pola w modułach.
  • Daty powinny być w formacie rrrr-mm-dd, czyli np. 2020-06-01.
  • Importując listę wyboru, upewnij się, że wartości w pliku są identyczne jak te w CRM-ie.
  • Importując dane do pola typu checkbox upewnij się, że w pliku który importujesz, wartości dla checkboxa są w postaci: „1-0”, „prawda-fałsz” lub „true-false” (np. jeśli checkbox dla danego rekordu ma być zaznaczony, w komórce arkusza powinna znajdować się wartość „1”, „prawda” lub „true”).
  • Dane, które są wymagane w wybranym module, muszą mieć pokrycie w pliku. Jeżeli np. NIP masz jako pole wymagane, a nie ma takiej kolumny w pliku, to nie zaimportujesz danych. Rozwiązania są dwa. Pierwsze to uzupełnienie danych, a drugie to wyłączenie wymagania na czas importu.

Poniżej przykładowy plik, który możemy stworzyć w Excelu. Gdy nasze dane są już uporządkowane, zapisujemy plik jako csv (Plik >> Zapisz jako >> Zapisz jako typ >> Wybieramy CSV) i możemy importować dane.

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).