Jak utworzyć nową rolę (szablon uprawnień)?

Zarządzanie uprawnieniami odbywa się poprzez przydzielenie użytkownikowi odpowiedniej roli. Rola to nic innego jak szablon uprawnień, który po przypisaniu do użytkownika przekazuje mu zaszyte w sobie uprawnienia. Przykładem zastosowania ról jest określenie ograniczonych dostępów dla pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż lub kierowników poszczególnych zespołów sprzedażowych. Przypisanie roli do użytkownika opisaliśmy w innym artykule w bazie wiedzy. W tym wpisie zajmiemy się samym procesem tworzenia nowej roli i określenia dla niej uprawnień. Aby utworzyć nową rolę w menu, w części administracyjnej wybieramy “Role”, a następnie “Dodaj Rolę”. Wówczas otworzy się okno do wpisania nazwy roli, po nadaniu nazwy przechodzimy do konfiguracji uprawnień. Na nasze potrzeby przykładu naszą rolę nazwiemy “Telemarketer”.

Po zatwierdzeniu nazwy zostaniemy przeniesieni do procesu konfiguracji uprawnień. Dla każdego z modułów (mogą się różnić w zależności od pakietu) uprawnienia konfigurujemy osobno.

Po kliknięciu zakładki jednego z modułów otrzymamy widok konfiguracji modułu. Możemy konfigurować uprawnienia dla całego modułu oraz dla poszczególnych pól. W pierwszej sekcji mamy dostępne checkboxy, których zaznaczenie lub odznaczenie przydziela oraz odbiera uprawnienia dla danej roli.

  • Uprawnienia modułu – podstawowe uprawnienia, decydują czy dana rola ma dostęp do tego modułu i własnych rekordów (np klientów przypisanych) w tym module.
  • Rekordy zespołu – zaznaczenie checkboxów w tej sekcji sprawi, że rola uzyskuje dostęp do rekordów (np, klientów) należących do innych użytkowników, ale będących w tym samym zespole.
  • Rekordy innych – uprawnienia związane z rekordami wszystkich użytkowników bez względu na przydzielenie do zespołu.

Dla przykładu jeżeli chcemy, aby użytkownik o danej roli widział swoich klientów, mógł ich edytować i tworzyć, ale nie mógł usuwać oraz nie miał podglądu do klientów, przypisanych do innych użytkowników tak będzie wyglądała kombinacja zaznaczeń checkboxów.

Jeżeli do tych uprawnień zechcemy dodać możliwość podglądu klientów innych użytkowników, bez możliwości ich edytowania i tworzenia wystarczy, że zaznaczymy dodatkowe checkboxy.

Uprawnień podglądu nie musimy zatwierdzać, ponieważ aktualizują się na bieżąco podczas edytowania. Uprawnienia możemy nadać osobno dla każdego modułu, dzięki czemu możemy dać np. możliwość podglądu wszystkich klientów, ale odebrać podgląd modułu Zlecenia. Dodatkowo możemy również edytować uprawnienia do poszczególnych pól. Użytkownik o danej roli może mieć pełny dostęp do danego pola lub jedynie podgląd bez możliwości edycji. Możemy również całkowicie wyłączyć pole dla danej roli. Zmianę uprawnień pól musimy zatwierdzić dodatkowo przyciskiem “Zapisz”.

Przygotowaliśmy również materiał video pomocny w samodzielnej konfiguracji uprawnień użytkowników.

Pakiet branżowy CRM

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).