Jak wyszukiwać dane?

Inflow CRM oferuje kilka możliwości wyszukiwania i filtrowania danych. Wybór metody zależy od celu jaki chcemy osiągnąć. Najszybszym sposobem przeszukiwania danych jest użycie pól szybkiego wyszukiwania nad kolumnami tabeli. Wpisując frazę, CRM będzie płynnie zawężał wyniki wyszukiwania. Dodatkowo można wyszukiwać po kilku danych jednocześnie, wpisując frazy w polach wyszukiwania kilku kolumn. Np. nazwa oraz status.

Kolejnym bardziej zaawansowanym sposobem wyszukiwania danych jest skorzystanie z rozbudowanej filtracji, która jest dostępna nieco wyżej nad tabelą. Klikając w belkę z etykietą "Filtracja" rozwinie się panel filtrowania. Dostępne są dwa typy warunków. Wszystkie warunki oznacza, że na liście będą dostępne tylko rekordy, które spełniają dany warunek. Dowolne warunki, to takie które wystarczy, że jeden z nich będzie spełniony, aby rekord znalazł się na liście.

Dodatkowo w Inflow CRM dostępne jest także tworzenie list ze stałymi filtrami co zostało szerzej opisane w innym artykule:

Tworzenie stałych filtrów >>>

Dla osób które wolą formę video stworzyliśmy nagranie omawiające filtrowanie i wyszukiwanie danych w Inflow CRM.

Pakiet branżowy CRM

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).