Masowe akcje - usuwanie, edytowanie, zmiana użytkownika

Inflow CRM umożliwia przeprowadzenie administratorowi (oraz innym użytkownikom jeżeli otrzymają od administratora takie uprawnienia) masowych operacji na danych. Oprócz importu eksportu umożliwia masowe usuwanie, edytowanie oraz zmianę użytkownika. Aby masowej operacji należy zaznaczyć interesujące nas dane w tabeli (funkcja działa we wszystkich modułach). Jeżeli planujemy dokonać operacji na danych ze wszystkich stron tabeli, zaznaczamy pojawiający się po oznaczeniu pierwszej strony komunikat "Zaznacz wszystkie rekordy".

Następnie klikamy z prawej strony tabeli przycisk "Masowe akcje" i wybieramy interesującą nas operacje. W tej instrukcji omówimy trzy z nich:

  • Usuwanie.
  • Edytowanie.
  • Masową zmianę użytkownika.

Usuwanie

Wybierając "Usuń" pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia operacji.

Edytowanie

Wybierając "Edycje" pojawi się okno z polami, które możemy masowo wyedytować. W tym miejscu należy zachować szczególną ostrożność, klikając jedynie pole, które chcemy wyedytować.

Zmiana użytkownika

Aby masowo zmienić użytkownika przypisanego do Klientów, Zadań czy Szans Sprzedaży również używamy masowych akcji. Tym razem wybieramy opcje "Przenieś własność". Pojawi się okno, w którym wybieramy:

  • Użytkownika na którego zostaną przepisane dane.
  • Decydujemy czy chcemy również zmienić własność rekordów z modułów powiązanych np. Notatki czy Zadania.

Uprawnienia do masowych akcji można przydzielać w ramach tworzonych roli (szablonów uprawnień). Aktualnie jedynie masowe przenoszenie własności jest zarezerwowane wyłącznie dla administratora. Pozostałe akcje mogą w ramach roli zostać przydzielone również innym uzytkownikom.

Nie masz jeszcze konta Inflow CRM? Rozpocznij bezpłatny 14-dniowy test.

Rejestracja zajmuje mniej niż 2 minuty!

Inflow CRM - Stworzony dla niewielkich, ale ambitnych firm

Pakiet branżowy CRM

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).