Masowe akcje – usuwanie, edytowanie, zmiana użytkownika

Inflow CRM umożliwia przeprowadzenie administratorowi masowych operacji na danych. Oprócz importu eksportu umożliwia masowe usuwanie, edytowanie oraz zmianę użytkownika. Aby masowej operacji należy zaznaczyć interesujące nas dane w tabeli (funkcja działa we wszystkich modułach). Jeżeli planujemy dokonać operacji na danych ze wszystkich stron tabeli, zaznaczamy pojawiający się po oznaczeniu pierwszej strony komunikat „Zaznacz wszystkie rekordy”.

Następnie klikamy z prawej strony tabeli przycisk „Masowe akcje” i wybieramy interesującą nas operacje. W tej instrukcji omówimy trzy z nich:

  • Usuwanie.
  • Edytowanie.
  • Masową zmianę użytkownika.

Usuwanie

Wybierając „Usuń” pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia operacji.

Edytowanie

Wybierając „Edycje” pojawi się okno z polami, które możemy masowo wyedytować. W tym miejscu należy zachować szczególną ostrożność, klikając jedynie pole, które chcemy wyedytować.

Zmiana użytkownika

Aby masowo zmienić użytkownika przypisanego do Klientów, Zadań czy Szans Sprzedaży również używamy masowych akcji. Tym razem wybieramy opcje „Przenieś własność”. Pojawi się okno, w którym wybieramy:

  • Użytkownika na którego zostaną przepisane dane.
  • Decydujemy czy chcemy również zmienić własność rekordów z modułów powiązanych np. Notatki czy Zadania.

Masowe akcje są aktualnie dostępne jedynie dla administratora (głównego użytkownika). Planujemy dodanie możliwości przydzielania uprawnień do masowych akcji innym użytkownikom. Zalecamy zachowanie ostrożności podczas używania funkcji masowych akcji, aby nadpisać błędnie danych.

Inflow CRM – Stworzony dla niewielkich, ale ambitnych firm

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).