Jak dodać polisę?

Użytkownicy korzystający z pakietu dla CRM Agentów Ubezpieczeniowych mają możliwość dodawania polis i prowadzenia ich ewidencji. Aby dodać polisę, wybieramy w menu moduł Polisy i klikamy Dodaj Polisę. Po kliknięciu otworzy się formularz dodawania polisy, w którym możemy wypełnić informacje pozwalające nam na prowadzenie wewnętrznej ewidencji oraz monitorowanie przedłużeń. W formularzu dodawania polisy wprowadzamy m.in:

  • Nr polisy
  • Przydzielamy do klienta
  • Informacje o ubezpieczycielu
  • Datę zawarcia
  • Okres ubezpieczenia
  • Wysokość i termin płatności składki

Możemy również dodawać własne dodatkowe pola, dzięki funkcji edycji modułów.

Polisę możemy dodać również z poziomu zakładki w module Klient.

program dla agentów ubezpieczeniowych

Dodane polisy będą widoczne na karcie klienta oraz na ogólnej liście polis.

Nie masz jeszcze konta Inflow CRM? Rozpocznij bezpłatny 14-dniowy test.

Rejestracja zajmuje mniej niż 2 minuty!

Inflow CRM - Stworzony dla niewielkich, ale ambitnych firm

Pakiet branżowy CRM

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).