Jak uzupełnić dane w CRM-ie poprzez import?

Inflow CRM ma również funkcje łączenia danych podczas importu. Funkcja ta jest przydatna gdy mamy już pewne dane w CRM-ie oraz zewnętrzny plik z danymi dodatkowymi i chcemy je połączyć. Wówczas na kroku trzecim procesu importowania wybieramy opcje „złącz rekordy” oraz wybieramy unikatową daną do rozpoznania duplikatów. Jako przykład możemy użyć pliku z dodatkowymi numerami telefonu klientów. W takim pliku mamy dwie kolumny: 1. nazwa firmy 2. telefon. Importując, na kroku trzecim wybierzemy opcję: złącz rekordy, oraz nazwę firmy jako pole po którym mają być rozpoznane duplikaty. Wówczas dane klientów zostaną uzupełnione o numery telefonów znajdujące się w pliku.

Pakiet branżowy CRM

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).