Jak wdrożyć CRM? Etapy udanego wdrożenia

Jak wdrożyć CRM

Wdrożenie systemu CRM może pomóc firmom w efektywnym zarządzaniu kontaktami, zwiększeniu lojalności klientów oraz poprawie procesów sprzedażowych i obsługi klienta. Jednak proces wdrożenia CRM wymaga starannego planowania i realizacji. W tym artykule omówimy etapy udanego wdrożenia systemu CRM, począwszy od analizy przedwdrożeniowej aż do przygotowania pracowników.

Wybór odpowiedniego systemu CRM to kluczowy etap, który wpłynie na efektywność wdrożenia i późniejsze korzyści

Analiza przedwdrożeniowa i określenie realnych potrzeb firmy

Przed rozpoczęciem wdrożenia CRM dla firmy, istotne jest zrozumienie bieżących procesów i wyzwań, z jakimi firma się boryka. Przeprowadzenie dokładnej analizy przedwdrożeniowej pozwoli zidentyfikować realne potrzeby, na jakie system CRM ma odpowiedzieć. Na tym etapie warto:

 • Zbadać istniejące procesy: Dokładnie przeanalizuj istniejące procesy sprzedażowe, marketingowe i obsługi klienta. Zidentyfikuj obszary, w których mogą występować luki lub problemy, które CRM mógłby poprawić.
 • Określić cele wdrożenia: Wspólnie z zespołem zarządzającym ustal cele, jakie chcesz osiągnąć dzięki wdrożeniu CRM. Czy chodzi o zwiększenie konwersji, poprawę obsługi klienta czy efektywniejszy marketing?
 • Zaangażować kluczowych interesariuszy: Zapewnij aktywny udział kluczowych interesariuszy (menedżerów działów, kluczowych pracowników) w procesie analizy. To pomoże zrozumieć różnorodne perspektywy i dostarczyć rozwiązania odpowiadające potrzebom różnych działów.

Analiza wymagań i zbudowanie listy potrzebnych funkcji

Po zrozumieniu realnych potrzeb firmy przyszedł czas na sprecyzowanie wymagań, które system CRM powinien spełniać. W tym etapie kluczowe jest:

 • Sporządzenie listy funkcji: Na podstawie analizy przedwdrożeniowej stwórz szczegółową listę funkcji i modułów, które system CRM powinien zawierać. Mogą to być takie elementy jak zarządzanie kontaktami, monitorowanie działań, automatyzacja procesów czy raportowanie.
 • Priorytetyzacja wymagań: Nie wszystkie funkcje będą równie istotne. Określ, które z wymagań są kluczowe dla osiągnięcia założonych celów, a które mogą poczekać na późniejszy etap.
 • Współpraca z dostawcami: Jeśli firma nie ma wewnętrznych zasobów do budowy własnego systemu CRM, należy rozważyć współpracę z dostawcami oprogramowania CRM online. Znalezienie odpowiedniego dostawcy to kluczowy krok. Należy brać pod uwagę koszty, elastyczność, interfejs użytkownika oraz dostęp do wsparcia technicznego w języku polskim.

Wybór odpowiedniego systemu CRM dla firmy

Wybór odpowiedniego systemu CRM to kluczowy etap, który wpłynie na efektywność wdrożenia i późniejsze korzyści. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów:

 • Koszty: Oprócz kosztów licencji należy uwzględnić także koszty związane z dostosowaniem systemu do potrzeb firmy, szkoleniem pracowników oraz utrzymaniem i wsparciem technicznym.
 • Elastyczność i skalowalność: System CRM powinien być elastyczny i skalowalny, aby mógł rosnąć wraz z rozwojem firmy oraz dostosowywać się do ewentualnych zmian w procesach biznesowych.
 • Przyjazność interfejsu: Intuicyjny interfejs użytkownika przyspieszy akceptację systemu przez pracowników i zminimalizuje potrzebę długotrwałego szkolenia.
 • Dostęp do wsparcia technicznego: Dostawca powinien zapewnić wsparcie techniczne w języku polskim, aby rozwiązywanie ewentualnych problemów przebiegało sprawnie i efektywnie.

Przygotowanie pracowników do wdrożenia CRM-a

Etap wdrożenia to również okres zmiany dla pracowników. Aby wdrożenie przebiegło sprawnie i by osiągnąć pełne wykorzystanie potencjału nowego systemu, należy zatroszczyć się o odpowiednie przygotowanie pracowników:

 • Szkolenia: Zorganizuj szkolenia dla wszystkich pracowników, którzy będą korzystali z systemu CRM. Szkolenia powinny pokryć zarówno obsługę podstawowych funkcji, jak i bardziej zaawansowane aspekty systemu.
 • Wsparcie: Zapewnij stałe wsparcie dla pracowników po zakończeniu szkoleń. To pomoże rozwiązać ewentualne wątpliwości i przyspieszy proces akceptacji systemu.
 • Monitorowanie i modyfikacje: Bądź otwarty na feedback pracowników i gotowy do wprowadzania modyfikacji w systemie w odpowiedzi na ich potrzeby i sugestie.

Podsumowanie i wnioski

Wdrożenie systemu CRM to proces kompleksowy, który wymaga starannego planowania i realizacji. Kluczowymi elementami udanego wdrożenia są analiza przedwdrożeniowa, precyzyjne określenie wymagań, wybór odpowiedniego systemu CRM oraz odpowiednie przygotowanie pracowników. Starannie przemyślane wdrożenie systemu CRM może przynieść znaczące korzyści, takie jak zwiększenie efektywności operacyjnej, poprawa obsługi klienta i zwiększenie sprzedaży. Pamiętaj, że proces wdrożenia nie kończy się po uruchomieniu systemu - monitorowanie, dostosowywanie i rozwijanie systemu to kluczowe elementy długoterminowego sukcesu w zarządzaniu relacjami z klientami.

Nie masz jeszcze konta Inflow CRM? Rozpocznij bezpłatny 14-dniowy test.

Rejestracja zajmuje mniej niż 2 minuty!

Inflow CRM - Stworzony dla niewielkich, ale ambitnych firm

Pakiet branżowy CRM

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).